sobota, 9 grudnia 2017

Zaczynamy....


25 listopada 2017r.  rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Szkole Podstawowej w Mircu. Bierze w nich udział 74 uczniów z klas gimnazjalnych, którzy zgodnie ze swoim wyborem kształcą się w 5 blokach tematycznych:


Blok I
laboratoria biologiczno-chemiczne, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty z matematyki, tutoring edukacyjno-zawodowy.

Blok II
warsztaty z matematyki, warsztaty z programowania, warsztaty z języka angielskiego, tutoring edukacyjno-zawodowy.

Blok III
warsztaty z matematyki, warsztaty z fizyki, warsztaty z języka angielskiego, tutoring edukacyjno-zawodowy.

Blok IV
warsztaty z matematyki, warsztaty ze współczesnych metod komunikacji, warsztaty z języka angielskiego, tutoring edukacyjno-zawodowy.

Blok V
warsztaty czytania ze zrozumieniem, warsztaty z matematyki, warsztaty kompetencji technicznych i arteterapia, warsztaty kompetencji społecznych, tutoring edukacyjno-zawodowy.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystają z indywidualnych warsztatów specjalistycznych takich jak: logopedia, rozwój procesów poznawczych i terapia metodą Warnkego.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w 7-9 osobowych grupach metodą projektu, doświadczeń, eksperymentu,  z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, e-zasobów oraz technologii informacyjno-edukacyjnych.
Każdy uczestnik wyposażony został w zestaw materiałów biurowych, korzysta z bezpłatnego transportu oraz obiadów.
Projekt przewiduje również warsztaty w Centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Politechnice Świętokrzyskiej.
Dopełnieniem "Kształcenia dla przyszłości" będą trzydniowe warsztaty
w Centrum Nauki Kopernik,
w Wilanowie,
w Muzeum Powstania Warszawskiego
a na podsumowanie uczestnicy obejrzą spektakl teatralny w Warszawie.

Brzmi ciekawie prawda?....

My, uczestnicy projektu, a dokładniej uczniowie z projektowego Bloku IV będziemy z uwagą przyglądać się wszystkim warsztatom, aby móc podzielić się z Wami spostrzeżeniami i wrażeniami.
Na warsztatach ze współczesnych metod komunikacji pod opieką pani Anny Duś, postawiliśmy pierwsze kroki w aplikacji Blogger. To co tu zobaczycie i przeczytacie to efekt naszej pracy w ramach projektowych warsztatów.